แจ้งชำระเงิน

สำหรับคนที่แจ้งชำระเงินไม่ได้เพราะแบบฟอร์มไม่ขึ้น ให้เข้าไปแจ้งที่ Link นี้นะคะ < แจ้งชำระเงิน CLICK >