กฎ กติกา การสั่งซื้อของ CNBSHOP

กฎ กติกา การสั่งซื้อของ CNBSHOP  ลูกค้าทุกคนควรอ่าน!

1. กำหนดวันจัดส่ง


1.1 สินค้าพร้อมส่ง
ทางร้านจะจัดส่งสินค้าสัปดาห์ละ 2 ครั้งคือ ทุกวัน จันทร์ และ พฤหัส

1.2 สินค้า Pre-Order
จะจัดส่งตามวันที่กำหนดในหน้าขายสินค้านั้นๆ


2. การขายสินค้า


2.1 สินค้าปกติ / สินค้า Pre-Order 
ทางร้านขอสงวนสิทธ์ขายสินค้า ผ่านทางระบบของเว็บ CNBSHOP.com เท่านั้น ( ลูกค้าใหม่สามารถดูวิธีการสั่งซื้อ
ได้จาก http://www.cnbshop.com/how-to-order/ )

2.2 สินค้าลดล้างสต๊อก
สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน Facebook.com/cnbshop หรือทาง Email


3. การโอนเงิน


3.1. โอนแล้วไม่แจ้งยอด
ทางร้านจะไม่ส่งสินค้าให้ลูกค้าที่โอนเงินมาแล้วไม่แจ้งยอดผ่านหน้า “แจ้งชำระเงิน” หรือ ผ่านทาง Email เนื่องจากทางร้านจะไม่รู้ว่ายอดนั้นเป็นของใคร

3.2. โอนแล้วลืมแจ้งยอดเกิน 3 เดือน
ทางร้านขอสงวนสิทธ์ในการส่งสินค้าหากสินค้าหมดจากสต๊อกไปแล้ว และจะคืนเงินค่าสินค้าให้ลูกค้าที่แจ้งเข้ามาพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ชัดเจน โดยทางร้านขอหักค่าเสียเวลา 100 บาท จากยอดที่ขอคืน


4.สินค้ามีชำรุด เสียหาย


4.1 สินค้าเสียหายจากการจัดส่งของไปรษณีย์

อย่ารับสินค้าหากเห็นว่าสินค้าได้รับการเสียหายจากการจัดส่ง เช่น ห่อ ซอง ขอบฉีกขาด จนเห็นว่าสินค้าข้างในได้รับความเสียหาย เนื่องจากการจัดส่งของไปรษณีย์(เช่น มุมหนังสือถลอก สึกเนื่องจากไปรษณีย์จัดส่งไม่ดี) กรุณาอย่ารับ และ แจ้งตีกลับสินค้ามาต้นทาง เพื่อที่ทางร้านจะนำไปเรียกร้องค่าเสียหาย จากทางไปรษณีย์ และ หลังตีกลับสินค้ามาต้นทางแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งทางร้านเพื่อขอรับสินค้าตัวใหม่ หากลูกค้ารับสินค้าไปแล้วทั้งๆ ที่สินค้า เสียหายตั้งแต่อยู่ในแพคอย่างเห็นได้ชัด ทางร้าน  ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้นะคะ

4.2 สินค้าชำรุด หรือ มีตำหนิ
หากตัวสินค้าชำรุด หรือมีตำหนิ จากเหตุอื่นที่ไม่ใช่จากการจัดส่งของไปรษณีย์ ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยลูกค้าต้องถ่ายรูปสินค้าตรงที่ชำรุดให้ขัดเจน และแจ้งกลับมาที่ CNBSHOP1@gmail.com เพื่อขอเปลี่ยนสินค้า


5. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ

หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อเข้ามา จะต้องเมล์ หรือ โทรมาแจ้งขอเปลี่ยนคืนทางร้าน ภายใน 10 วันหลังจากได้รับสินค้า หากเลยเวลาที่กำหนด จะถือว่าลูกค้ายอมรับสินค้านั้นๆ และไม่ต้องการเปลี่ยนคืน


6. การเปลี่ยนสินค้า


6.1 ในกรณ๊ที่ร้านจัดส่งสินค้าถูกต้องตามคำสั่งซื้อ แต่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน
ขนาด หรือ ประเภทของสินค้า ลูกค้าจะต้องติดต่อขอเปลี่ยนสินค้ากับทางร้าน ผ่านทาง
อีเมล์ CNBSHOP1@gmail.com โดยแจ้งรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนให้ชัดเจน เช่น ต้องการเปลี่ยนเสื้อไซส์ M เป็น S เพราะใหญ่ไป
หลังจากได้รับเมล์แจ้งจากลูกค้าแล้ว ทางร้านจะเช็คสต๊อก ว่ามีสินค้าเพียงพอให้เปลี่ยนได้หรือไม่ และจะแจ้งกลับไป

6.2 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
สำหรับการจัดส่ง ทั้งส่งมาและส่งกลับ ในกรณีตามข้อ 6.1


7 คืนเงินค่าสินค้า

7.1ทางร้านยินดีคืนเงินให้ลูกค้า 100% หากลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามา แล้วสินค้าหมด หรือ สินค้าชำรุด

7.2 หากเป็นสินค้า Pre-Order แล้วทางร้านเลื่อนการจัดส่ง  
ไม่ตรงกับกำหนดที่แจ้งไว้ที่หน้าเว็บ หากลูกค้าไม่ต้องการรอสินค้าสามารถขอคืนเงินได้ 100%
(ทางร้านขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินให้เฉพาะสินค้าที่ เลื่อนส่งไมตรงกำหนดเท่านั้น)

7.3 ในกรณีโอนเงินคืน
ทางร้านขอสงวนสิทธ์การโอนเงินคืนผ่าน 3 ธนาคาร บัญชี ธ.กรุงเทพ/ ธ.กสิกร และธ.ไทยพาณิช เท่านั้น หากต้องการให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร
อื่น นอกเหนือจากธนาคารข้างต้น ทางร้านขอหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร 25 บาท จากยอดโอนเงินคืน


8. แจ้งการจัดส่งสินค้า

หลังจากทางร้านส่งสินค้าแล้วจะแจ้งเลขลงทะเบียนสินค้าให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล์ของลูกค้าที่ใช้สั่งซื้อเข้ามา
หากเป็น สินค้า Pre-Order ที่สั่งทำทีละมากๆ เช่น เสื้อฮู้่ด เสื้อยืด CNBLUE ทางร้านจะแจ้งเลขลงทะเบียนจัดส่งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ CNBSHOP.com

9.ทางร้านยินดีต้อนรับ และจะพูดจาสุภาพกับลูกค้าที่พูดจาสุภาพ น่ารัก ไม่เหวี่ยงวีนทั้งทาง Email และโทรศัพท์เท่านั้น หากพบลูกค้าที่เหวี่ยงวีนมาทางร้านขอสวนสิทธ์ในการใช้พฤติกรรมเหมือนกับลูกค้าตอบกลับไปนะคะ ( ปล. สินค้าล่าช้า ลืมส่่ง หรือ ได้ไม่ตรงกับความต้องการ แค่โทร หรือเมล์มาแจ้งด้วยข้อความที่สุภาพ ทุกคนจะได้รับคำ ขอโทษ และคำตอบที่สุภาพกลับไปนะคะ )